Menu

Restauració de teulades de fusta

Cobertes i estructures de fusta a Barcelona

Expliquem a continuació en una breu ressenya dels passos a seguir en el cas de restauració d'una coberta de fusta o qualsevol altre element d'una teulada en fusta.

1. - Protecció d'entorn de treball:

Per tal de no afectar tota la zona d'entorn de treball es procedeix a cobrir tots els elements aliens a la estructura de fusta a reparar mitjançant cinta adhesiva, paper i plàstics que impediran que la pols i esquitxades dels elements usats en el procés de reparació del teulades afectin mobiliari i parets propers a la zona de treball.

2. - Decapat de l'estructura de fusta:

Per poder accedir a la fusta verge serà necessari efectuar un procés de decapatge de les peces a restaurar, això s'aconsegueix mitjançant l'ús de espàtules per efectuar el rascat de les parts més gruixudes procedint posteriorment a un afinat mitjançant l'ús de paper de vidre de gra gruixut , mitjà i fi que permeten deixar una superfície apta per al treball posterior.

3. - Massillat i aplicació de tints:

La superfície de la fusta obtinguda després del decapatge es veurà sotmesa a un procés de neteja mitjançant l'ús d'aire comprimit i draps per tal d'aconseguir una superfície neta de pols i que permeti la col · locació i adherència de massilles aptes per a fusta amb un color afí a l'existent que permetrà cobrir totes les imperfeccions que són apreciades a primera vista.
Posteriorment a aquesta aplicació de massilles un cop ha solidificat es procedeix a un procés d'escatat i l'aplicació d'una capa de líquids impregnants amb base aquosa, sempre tenint en compte les preferències de color exigides pel client.
Mitjançant el procés descrit hem aconseguit recuperar l'aspecte i la textura de la fusta original, que ha rejovenit.

4. - Envernissat:

En aquest punt només ens queda donar l'acabat final a l'estructura de fusta, el que s'aconsegueix mitjançant l'aplicació de dues capes de vernís especial per a exteriors amb filtre solar de base aquosa.
Aquest vernís té propietats elàstiques que li permeten absorbir les deformacions pròpies de la fusta produïdes per les variacions d'humitat ambient i temperatura a què es veurà sotmesa al llarg de la seva vida útil, a més de transmetre a la fusta propietats impermeables, que l'ajudessin a ser perdurable en el temps.

5. - Substitució de barrets de xemeneies:

Un complement interessant realitzat comunament en els treballs de restauració de les cobertes de fusta és el de la substitució dels antics barrets de Ferro o Acer pintats per a la seva protecció davant la humitat per moderns barrets en Alumini amb un manteniment nul en córrer del temps i d'una bellesa de disseny que els fa molt apreciats en l'actualitat.

.